Groen licht voor vijf restauratieprojecten in Oost-Vlaanderen

Op 28 april 2022, over deze onderwerpen: Cultuur
Restauratieprojecten

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor vijf grote restauratieprojecten in Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 1.182.106,71 euro toe. “De afgelopen decennia is de wachtlijst voor restauratiepremies steeds langer geworden. Door de regelgeving te wijzigen en in te zetten op standaardpremies die onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten financieren en die een beperkte administratieve actie vragen, vermijden we grote restauratiedossiers in de toekomt. Daarnaast wordt de historische wachtlijst afgebouwd. Deze twee projecten kwamen daarvoor in aanmerking.’, aldus minister Matthias Diependaele. ‘Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische en maatschappelijke meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, om te ondernemen, te bezoeken en van te genieten’.

Restauratie Sint-Eligiuskerk Eine in Oudenaarde
De Sint-Eligiuskerk in Eine wordt zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant opgeknapt. Het dakgebinte wordt gerestaureerd en aan de buitenzijde worden ijzeren onderdelen behandeld, glas en natuursteenmetselwerk worden hersteld en er worden ladderhaken aangebracht. In de kerk wordt pleisterwerk hersteld en de wanden en gewelven krijgen een nieuwe verflaag. Voor de restauratie van de kerk is een premie van 398.686,60 euro toegekend.  

De Sint-Eligiuskerk in Eine is een laat-romaanse kerk met gotisch verbouwde dwarsbeuk en hoog-gotisch koor. De kerk is toegewijd aan Eligius, die zoals op zovele plaatsen in Vlaanderen Elooi wordt genoemd. De kerk werd gedeeltelijk vernield in 1918 en met zorg heropgebouwd in 1920-1921, onder leiding van architect Hendrik Geirnaert. Ze is sinds 1943 beschermd als monument. Van het oorspronkelijke bedehuis werd in 1971 de romaanse crypte blootgelegd. Bij die gelegenheid werd het interieur voorzien van rococostucwerk.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27439
 

Eerste restauratiefase voor de pastorie van Ename – Oudenaarde
De pastorie van Ename staat als jaren leeg. Zowel het interieur als het exterieur van de pastorie hebben een opknapbeurt nodig en worden daarom gerenoveerd en gerestaureerd. Het gebouw wordt aangepast aan de hedendaagse noden (sanitair, toegankelijkheid) en zal uitgerust worden met nieuwe technieken. Na de restauratie wordt de pastorie door de stad ingezet als onderdeel van het naastliggende en nog te renoveren Ontmoetingscentrum van Ename. De pastorie kan dan gebruikt worden voor vergaderingen en bijeenkomsten van vzw’s uit het Oudenaardse. Voor de restauratiewerken is een premie van 150.000 euro toegekend.

De pastorie van Ename grenst aan het kerkhof en de kerk van de parochie. In 1628 kocht de proost van de abdij van Ename op deze plek een erf met woning. Eind 17e eeuw is het gebouw waarschijnlijk herbouwd. De pastorie heeft vandaag een omhaagd voortuintje vooruitspringend op het kerkhof. Het ijzeren toegangshekje heeft een zonnemotief. Sinds 1995 zijn de daken en gevels van de pastorie beschermd, samen met de dorpskom van Ename waarin de pastorie gelegen is.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27515

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is