N-VA Oudenaarde: ‘Geen fusie voor politiek zelfbehoud’

Op 5 oktober 2021, over deze onderwerpen: Goed bestuur
Vlaamse Ardennen

N-VA Oudenaarde reageert kritisch op de haalbaarheidsstudie naar een fusie tussen Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. ‘Wij zijn zeker niet tégen fusies, maar het consolideren van de eigen machtspositie en politiek zelfbehoud mogen daarin geen rol spelen’, aldus fractieleider Kristof Meerschaut.

Het was al even geen geheim meer, maar deze ochtend (d.d. 5 oktober 2021) werd het ook effectief bevestigd. Er komt een haalbaarheidsstudie naar een gemeentefusie van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. Deze gemeenten vormen momenteel al de huidige politiezone Vlaamse Ardennen.

Tot tweemaal toe vroeg onze fractie dit jaar tijdens een Oudenaardse gemeenteraad naar een stand van zaken, maar met wie er werd gesproken en hoe ver de onderhandelingen stonden, dat was nog een groot vraagteken. Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem werden al langer genoemd, maar bevestiging kregen we nooit. Maar deze ochtend werden de geruchten dus eindelijk bevestigd. De vier zetelende burgemeesters spreken in hun persbericht over een haalbaarheidsstudie.

‘Onze fractie is een voorstander van doordachte en efficiënte fusierondes, maar die moet ingegeven zijn vanuit de wens om de bestuurskracht te verhogen. Het consolideren van de eigen machtspositie en politiek zelfbehoud mogen daarin geen rol spelen’, aldus fractieleider Kristof Meerschaut. ‘We zijn blij dat de betrokken burgemeesters eindelijk open kaart spelen, en dat ze ingaan op onze vraag om de zaak eerst grondig te bestuderen (cfr. onze vraag tijdens de GR van juni ’21). Ook kijken we uit naar een transparant proces waarbij voldoende inspraak is vanuit de verschillende raden (cfr. onze vraag tijdens de GR van september ’21).’

‘Fuseren met een andere gemeente of stad is geen fietspad heraanleggen of subsidiereglement goedkeuren. Het is een ingrijpende gebeurtenis met directe gevolgen voor elke inwoner. Het is van groot belang dat de mogelijke pistes op een transparante en weldoordachte manier onderzocht worden’, zegt Maikel Parmentier, kersvers secretaris van N-VA Oudenaarde en tot voor kort fractieleider namens N-VA in fusiegemeente Lievegem.

Meer info bij Kristof Meerschaut (0478/71.01.50) en Maikel Parmentier (0474/80.75.60)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is